KAISA KOISTINEN

KAISA KOISTINEN

Executive Director

Economy and youth TAT

Kaisa Koistinen is currently working as the Director for Yrityskylä (Me & MyCity), which is a Finnish education innovation that has received international acclaim. Yrityskylä (Me & MyCity) is a learning concept aimed at sixth-graders and ninth-graders, covering society, working life and entrepreneurship. At Yrityskylä (Me and MyCity) we want every Finn to be a brave, inspired and enterprising member of society. Kaisa Koistinen has a strong background in international development co-operation, disaster management and youth movement. Currently Kaisa Koistinen has her focus on diminishing social inequality and exclusion of children, youth and families in Finland. And by acting as Director for Yrityskylä (Me and MyCity) education innovation she aims to achieve the above mentioned aim. Kaisa Koistinen toimii tällä hetkellä johtajana Yrityskylässä (Me & MyCity), joka on suomalainen koulutusinnovaatio, joka on saanut kansainvälistä suosiota. Yrityskylä (Me & MyCity) on kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaille tarkoitettu oppimiskonsepti, joka kattaa yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden aihealueita. Yrityskylässä (Me & MyCity) haluamme jokaisen suomalaisen olevan rohkea, innostunut ja yrittäjämäinen yhteiskunnan jäsen. Kaisa Koistisella on vahva tausta kansainvälisessä kehitysyhteistyössä, katastrofien hallinnassa ja nuorisoliikkeessä. Tällä hetkellä Kaisa Koistinen keskittyy lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn Suomessa. Toiminallaan Yrityskylän (Me & MyCity) koulutusinnovaatioiden johtajana hän pyrkii saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet.