MIKKO HAKALA

MIKKO HAKALA

Executive Director

Economy and youth TAT

Mikko Hakala is responsible for digital learning solutions related to entrepreneurial skills for youth and teachers in vocational schools and high schools. Hakala has established international business education in high schools, in Finland. He is the founder of Slush Youth (Takeoff) event and has been part of several entrepreneurship projects in universities and schools. His main interest is to strengthen entrepreneurship and improve entrepreneurial skills via digital learning solutions. Hakala vastaa digitaalisista oppimisratkaisuista, jotka koskevat nuorten ja opettajien yrittäjyyttä koskevia taitoja ammatillisissa kouluissa ja lukioissa. Hakala on perustanut kansainvälisen liiketalouden koulutuksen lukioihin. Hän on Slush Youth (Takeoff) -tapahtuman perustaja ja ollut mukana useissa yrittäjyyshankkeissa yliopistoissa ja kouluissa. Hänen tärkein kiinnostuksensa on yrittäjyyden vahvistaminen ja yrittäjätaitojen parantaminen digitaalisten oppimisratkaisujen avulla.