SANNA LEHTONEN

SANNA LEHTONEN

YES Network

Executive Director

Sanna Lehtonen, Executive Director of YES. The YES Network is the largest group of entrepreneurship education experts in Finland. Ms. Lehtonen has over 20 years of experience in developing entrepreneurship education in different roles. She feels that the most important task now is to build an entrepreneurial culture within the schools and their surrounding society. Ms. Lehtonen sees that entrepreneurship education has an important role to play in maintaining regional vitality and creating social well-being. Ms. Lehtonen encourages active dialogue between different actors to build a new learning ecosystem. In her work at YES-network, she aims to make entrepreneurship an integral part of everyday life in Finland. Before focusing her enthusiasm on entrepreneurial education, Ms. Lehtonen served as a class teacher and headmaster. Lehtonen has also worked as an entrepreneur and shareholder in a family business. Sanna Lehtonen on Suomen merkittävimmän yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkoston, YES-verkoston johtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä eri rooleissa. Hän kokee tällä hetkellä tärkeimmäksi tehtäväksi rakentaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria oppilaitokseen ja sitä ympäröivään yhteiskuntaan. Hän näkee, että yrittäjyyskasvatuksella on merkittävä rooli alueellisen elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomisessa. Lehtonen kannustaa eri toimijoita aktiiviseen vuoropuheluun uudenlaisen oppimisen ekosysteemin rakentamiseksi. Työssään YES-verkostossa hän tähtää siihen, että yrittäjämäinen toimintatapa on kiinteä osa suomalaista arkea. Ennen yrittäjyyskasvatuksen innostajan saappaisiin astumista hän toimi luokanopettajana ja rehtorina. Lehtonen on toiminut myös yrittäjänä ja perheyrityksen osakkaana.