PäIVI OJALA

PäIVI OJALA

Federation of Finnish Enterprises

Project Manager

Ms. Päivi Ojala works as a project manager for the Federation of Finnish Enterprises. She organizes continuous professional development training for teachers in entrepreneurship in general and in entrepreneurship education. She has worked in various positions in entrepreneurship education since 2004; as a teacher in secondary and higher education as well as a project manager in various initiatives for developing entrepreneurship education. Päivi Ojala työskentelee projektipäällikkönä Suomen Yrittäjissä. Hän järjestää opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta. Hän on toiminut yrittäjyyskasvatuksen erilaisissa tehtävissä vuodesta 2004 alkaen, opettajana toisella ja korkea-asteella sekä projektipäällikkönä erilaisissa yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeissa.