KRISTINA KAIHARI

KRISTINA KAIHARI

Counsellor of Education

Finnish National Agency for Education

Ms. Kristina Kaihari is Counsellor of Education at the Finnish Nation Agency for Education. She is Head of the National Curriculum section for History and Social Studies/Economics subjects including Entrepreneurship Education in Basic and Upper Secondary Education and has been involved in the Future Competences development process during the recent curriculum reform. Kristina Kaihari is, in addition, the representative of Finland at the Council of Europe Education Policy Advisers Network (EPAN). She has also worked as an analyst at the OECD/Education. Koulutusneuvos Kristina Kaihari toimii Opetushallituksessa. Hän vastaa historian ja yhteiskuntatieteiden ja taloustieteiden kansallisista opetussuunnitelmista, mukaan lukien yrittäjyyskasvatuksesta perus- ja keskiasteen koulutuksessa. Hän on ollut mukana tulevaisuuden osaamisen kehittämisprosessissa viimeisimmän opetussuunnitelmauudistuksen aikana. Kristina Kaihari toimii myös Suomen edustajana Euroopan neuvoston koulutuspolitiikan neuvojien verkossa (EPAN). Lisäksi hän on toiminut myös analyytikkona OECD:ssä.