ELENA OIKKONEN

ELENA OIKKONEN

Associate Professor

LUT University, School of Engineering Science

Elena Ruskovaara, D.Sc. (Econ. & Bus.Adm.) Associate Professor, LUT University, School of Engineering Science, Lappeenranta, Finland. Dr. Ruskovaara is working as a researcher and director of entrepreneurship education at LUT University, Finland. For the past fifteen years, she has worked in the field of entrepreneurship education and has led many national and international entrepreneurship education projects. Her main interests are entrepreneurship education and especially the challenges of measuring and evaluating entrepreneurship education. Elena Ruskovaara, D.Sc., Apulaisprofessori, LUT-yliopisto, LENS, Yrittäjyys ja johtaminen, Lappeenranta, Finland. Dr. Ruskovaara työskentelee tutkijana ja yrittäjyyskasvatuksen johtajana LUT-yliopistossa. Viimeisen viidentoista vuoden aikana hän on työskennellyt yrittäjyyskasvatuksen alalla ja johtanut monia kansallisia ja kansainvälisiä yrittäjyyskoulutusprojekteja. Hänen tärkeimmät kiinnostuksen kohteensa ovat yrittäjyyskasvatus ja erityisesti yrittäjyyskoulutuksen mittaamisen ja arvioinnin haasteet.